In 2020 is ondanks de negatieve invloed van Corona nog behoorlijk veel gespeeld, in totaal 2806 hanchan (wedstrijden). Helaas heeft er geen eindejaar toernooi plaats gevonden. Op 15 december 2020 is de competitie weer opnieuw gestart. De club bestaat per 01 januari 2021 uit 45 leden.

In de competitie wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde berekening. Bij deze berekening worden een aantal slechtste en beste resultaten niet meegenomen in de berekening. Afhankelijk van het aantal gespeelde hanchan worden het aantal slechtste en beste resultaten verhoogd, hierdoor wordt de invloed van aantal gespeelde hanchan geminimaliseerd. Naar aanleiding van de resultaten opgebouwd in 2020 en 2021, zal in het eerste kwartaal van 2021 bekeken worden of een aanpassing wenselijk is. Dit is beoordeeld in juni 2021 en hieruit is geconcludeerd dat een andere berekeningsmethode of aanpassing aan de berekeningsmethode niet noodzakelijk is. Het gaat primair om het Riichi spelen en niet om het resultaat, al wil iedereen graag winnen.

Onderstaand is het reglement voor 2021 (15 december 2020 tot 18 december 2021):

  1. Alle spelers zijn competitie speler of recreant speler bij een bij de Nederlandse Mahjong Bond aangesloten club.
  2. Een nieuwe speler moet worden aangemeld via: www.anpai.nl/lidmaatschap
  3. Na ontvangst van het inschrijfgeld (10 Euro) zal een persoonlijk wachtwoord worden opgestuurd, hiermee heeft de nieuwe speler toegang tot de website van “Niji” en kan de nieuwe speler deelnemen aan de huiscompetitie.
  4. Binnen 24 uur na het einde van een hanchan moeten de uitslagen (incl. UMA) via: www.anpai.nl/thuiscompetitie ingevoerd zijn.
   Kan een hanchan niet ingegeven worden dan z.s.m. contact opnemen met de webmaster.
  5. Gespeeld wordt volgens de huidige EMA spelregels.
  6. Bij een onjuiste telling zal de desbetreffende hanchan niet meetellen voor het algemeen klassement.
  7. Het algemeen klassement is meteen inzichtelijk nadat een hanchan correct is ingegeven.
  8. Het eindklassement wordt bekend gemaakt aan het eind van het clubtoernooi op 18 december 2021. De plaats van het clubtoernooi is “Het Sportcentrum” in Berghem.
  9. Tot 17 december 2021 dient een speler minimaal 31 hanchan te hebben gespeeld en deel te nemen aan het clubtoernooi om in het eindklassement te worden opgenomen.
  10. Het inschrijfgeld voor het clubtoernooi is kostendekkend en gesteld op 5 Euro.
  11. Na het clubtoernooi op 18 december 2021 zal geldelijke verantwoording  van 2021 worden afgelegd aan de leden.
  12. In onderstaande tabel staan de berekeningen van het gemiddelde vermeld:
Aantal hanchan Hoogste * Laagste** Gemiddelde***
    0-30 3 3 Totaal   24
  31-40 3 3 Totaal   34
  41-60 3 4 Totaal   53
  61-80 3 5 Totaal   72
  81-100 3 6 Totaal   91
101-120 2 7 Totaal 111
121-140 2 8 Totaal 130
141-160 2 9 Totaal 149
161-180 2 10 Totaal 178
181-200 1 11 Totaal 188
201-220 1 12 Totaal 207
221-240 1 13 Totaal 226
241-260 1 14 Totaal 245
261-280 1 15 Totaal 264
281-300 1 16 Totaal 283

*     Aantal hoogste resultaten niet meegenomen in de gemiddelde berekening
**   Aantal laagste resultaten niet meegenomen in de gemiddelde berekening
***Aantal resultaten meegenomen voor de gemiddelde berekening.

Met vriendelijke groet Anneke en Foppe