Informatie over het clubtoernooi 2021.

Het clubtoernooi wordt gehouden op 18 december 2021 en is alleen toegankelijk voor leden van de Niji Riichi club. De kosten van het clubtoernooi zijn 5 Euro, inclusief lunch. Het aantal hanchan is  5, de zuivere speeltijd per hanchan is 75 minuten.
Een speler is pas ingeschreven voor het toernooi als 5 Euro is overgemaakt en ontvangen op
rekeningnummer NL53 INGB 0008 1185 48 t.n.v. Riichiclub ANPAI.

Deelnemers t/m 01 november 2021: Olav Sommers, Vera Drost, Ineke Marsidi, Cees van den Brink, Trees Meijer, Jhara Bouma, Nico Coevoets, Janco Onnink, Janny van der Meer, Marjoleine Lips, Martin van Thiel, Jos Dermout, Chris de Roock, Ans Hoogland, Sabine Manten, Sandra van Wijngaarden, Anneke Keyl, Eveline Broers, Robert Bodde, Rik Hartig, Rob van Rooij, Jacqueline Oudshoorn.

De locatie waar het clubtoernooi wordt gehouden:
Sportcentrum BERGHEM
Osseweg 38a
5351 AE Berghem
Tel. 0412 403234

Tijdens het toernooi zullen tevens de prijzen van de eindrangschikking van 2020 en 2021 uitgereikt worden.