Privacy

Privacy2018-05-15T13:27:38+02:00

Het bestuur van Riichiclub Anpai is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://anpai.nl, Vuurijzer 14, 5406 BD Uden, tel +31 6 48264320 en tel. +31 6 41210205

J. Kuijpers en F. Bakker zijn verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Riichiclub Anpai en zijn te bereiken via info@anpai.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Riichiclub Anpai verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aanmeldt als lid van de vereniging en/of omdat men zich aanmeldt voor deelname aan door Riichiclub Anpai georganiseerde toernooien. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • EMA nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anpai.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Riichiclub Anpai verwerkt de verkregen persoonsgegevens in een afgeschermde ledenadministratie, bij aanmelding voor de Riichiclub Anpai.
De gegevens bij inschrijving toernooien worden gebruikt ten behoeve van vermelding deelname op de website en scoreregistratie. Toernooiuitslagen worden vermeld op de site van de Nederlandse Mahjongbond (NMB), Mahjongnews en de European Mahjong Association (EMA).
Deze gegevens worden gebruikt om telefonisch contact op te kunnen nemen, en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact te zoeken indien telefonisch geen contact mogelijk is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Riichiclub Anpai bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Concreet houdt dit in:

  • Bij beëindiging van het lidmaatschap is dat 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
  • 1 maand na afloop van het betreffende toernooi, waarvoor aangemeld is

Delen van persoonsgegevens met derden
Riichiclub Anpai verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken
Riichiclub Anpai maakt op deze website gebruik een analytische cookie die het websitebezoek meet voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie* geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

*Naam cookie: _utma, bewaartermijn: 14 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anpai.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Riichiclub Anpai neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@anpai.nl.
Riichiclub Anpai heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van uw browser.

Aanpassen privacy beleid
Riichiclub Anpai houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen