Sakura Taikai

Sakura Taikai2020-03-21T17:50:53+01:00

Het toernooi is uitgesteld in verband met het Corona virus en zal op 3 oktober 2020 gespeeld worden. 

Er worden 5 Hanchan gespeeld volgens de European Mahjong Association (EMA) Riichi Competition Rules (RCR).
Er kunnen maximaal 48 deelnemers meedoen.

Het inschrijfgeld bedraagt 25,- (incl. lunch, koffie/thee, snacks). Andere dranken zijn voor eigen rekening.
Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt naar: rekeningnummer NL53 INGB 0008 1185 48 t.n.v. Riichiclub ANPAI, het inschrijfgeld moet voor 15 maart ontvangen zijn.

INSCHRIJVING IS OPEN


The tournament has been postponed due to the Corona virus and will be played the 3rd of October 2020.

 5 Hanchan will be played according the European Mahjong Association (EMA) Riichi Competition Rules (RCR).
There is a limit of 48 players.

The participation fee is € 25,00 (including lunch, coffee/tea and snacks). Other drinks are to your own account.
The tournament fee must be transferred to: Account number NL53 INGB 0008 1185 48 holder Riichiclub ANPAI, the fee should be received before 15th of March.

SUBSCRIPTION IS OPEN 

Schedule
08.30 – 09.30 Registration + Welcome
09.30 – 11.00 1st Hanchan
11.00 – 11.20 Break
11.20 – 12.50 2nd Hanchan
12.50 – 13.20 Lunch
13.20 – 14.50 3rd Hanchan
14.50 – 15.10 Break
15.10 – 16.40 4th Hanchan
16.40 – 17.00 Break
17.00 – 18.30 5th Hanchan
18.30 – 19.00 Award ceremony

Locatie / Location

Sportcentrum Berghem
Osseweg 38A
5351 AE Berghem
Tel. 0412-403234