Thuiscompetitie

Thuiscompetitie2020-02-24T20:09:06+01:00

Huiskamer Riichiclub “Niji” 2020

Huiskamer Riichiclub “Niji” is opgericht in december 2017, nadat Riichiclub Furiten aangaf in een afgeslankte vorm verder te gaan. Na een inventarisatie onder de Riichi spelers in Nederland bleek dat er wel degelijk behoefte was aan een huiskamerclub. Daarom is besloten met  Huiskamer Riichiclub op 1 januari 2018 te starten , onder de vlag van ANPAI. Beide clubs maken gebruik van een gezamenlijk bankrekening, jaarlijks wordt aan alle leden een geldelijke verantwoording afgelegd.
Besloten werd met een simpele gemiddelde berekening voor het Algemeen Klassement te starten per 1 januari 2018. In maart 2019 is overgestapt naar een betere gemiddelde berekening voor het Algemeen Klassement, waarbij het aantal gespeelde hanchan verrekend wordt, zie onderstaand reglement punt 13. Tevens is overgestapt op een automatische verwerking van de uitslagen, dit houdt in dat na het ingeven van de uitslagen het Algemeen Klassement meteen bijgewerkt is en inzichtelijk is.

De huisclub bestond eind 2019 uit 50 spelers, na het jaarlijkse clubtoernooi is de teller weer op “0” gezet en kan iedereen zich weer aanmelden. Inmiddels, 24 februari 2020, staat de teller alweer op 44 en zijn er al weer 210 hanchan (wedstrijden) gespeeld.

Om te onderzoeken of de gemiddelde berekeningen nog eerlijker kunnen worden loopt dit jaar een nieuwe rekenmethode mee in de schaduw, deze methode is een afgeleide van de rekenmethode die de EMA hanteert.

Onderstaand is het reglement voor 2020 (15 december 2019 tot 14 december 2020):

  1. Alle spelers zijn competitie speler of recreant speler bij een bij de Nederlandse Mahjong Bond aangesloten club.
  2. Een nieuwe speler moet worden aangemeld via: www.anpai.nl/lidmaatschap
  3. Na ontvangst van het inschrijfgeld (10 Euro) zal een persoonlijk wachtwoord worden opgestuurd, hiermee heeft de nieuwe speler toegang tot de website van “Niji” en kan de nieuwe speler deelnemen aan de huiscompetitie.
  4. Binnen 24 uur na het einde van een hanchan moeten de uitslagen (incl. UMA) via: www.anpai.nl/thuiscompetitie ingevoerd zijn.
   Kan een hanchan niet ingegeven worden dan z.s.m. contact opnemen met de webmaster.
  5. Gespeeld wordt volgens de huidige EMA spelregels.
  6. Bij een onjuiste telling zal de desbetreffende hanchan niet meetellen voor het algemeen klassement.
  7. Het algemeen klassement is inzichtelijk nadat een hanchan correct is ingegeven.
  8. Het eindklassement wordt bekend gemaakt aan het eind van het clubtoernooi op 14 december, waarschijnlijk in IJsselstein.
  9. Tot 14 december 2020 dient een speler minimaal 31 hanchan te hebben gespeeld en deel te nemen aan het clubtoernooi in december om in het eindklassement te worden opgenomen.
  10. Het inschrijfgeld voor het clubtoernooi is kostendekkend.
  11. Na het clubtoernooi in december 2020 zal geldelijke verantwoording  van 2020 worden afgelegd aan de leden.
  12. De contributie voor 2020 is vastgesteld op 10 euro.
  13. In onderstaande tabel staan de berekeningen van het gemiddelde vermeld:
Aantal hanchan Hoogste * Laagste** Gemiddelde***
    0-30 3 3 Totaal   24
  31-40 3 3 Totaal   34
  41-60 3 4 Totaal   53
  61-80 3 5 Totaal   72
  81-100 3 6 Totaal   91
101-120 2 7 Totaal 111
121-140 2 8 Totaal 130
141-160 2 9 Totaal 149
161-180 2 10 Totaal 178
181-200 2 11 Totaal 187
201-220 1 12 Totaal 207
221-240 1 13 Totaal 226
241-260 1 14 Totaal 245
261-280 1 15 Totaal 264
281-300 1 16 Totaal 283

*     Aantal hoogste resultaten niet meegenomen in de gemiddelde berekening
**   Aantal laagste resultaten niet meegenomen in de gemiddelde berekening
***Aantal resultaten meegenomen voor de gemiddelde berekening.

Met vriendelijke groet Anneke en Foppe